//////

ZAPOTRZEBOWANIE IDEOLOGICZNE

Posted by admin
Maj 11th, 2008

Na przesłankach ekonomicznych nie kończy się oczywiście ge­neza tej koncepcji. Zrodziło ją także zapotrzebowanie ideologicz­ne Zachodu na utrzymanie i rozciągnięcie duchowego przywódz­twa nad resztą świata. Od samego początku uwidoczniły się dwa kierunki motywacji tej koncepcji: jeden w duchu Realpolitik, w którym przedstawienie celów i funkcji tych działań było jawne, pozbawione mistyfikacji oraz fałszywej frazeologii i drugi, który można określić jako uzurpowanie sobie przez kapitalizm moral­nego i politycznego prawa przemawiania w imieniu wolności, de­mokracji, swobód na całym świecie, przy jednoczesnym skrywa­niu rzeczywistych celów działań prowadzonych pod szyldem tejże wolności. Oczywiście nie trzeba szerzej uzasadniać, że różnice mają tu charakter jedynie werbalny, w obu przypadkach chodzi bowiem o tę samą funkcję haseł „swobodnego przepływu informa­cji” ponad granicami.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *