UTRACONY STATUS

Tymczasem wizjonerzy „wieku amerykańskiego” skonstatowali, że faktyczna potęga i prężność Stanów Zjednoczonych są rażąco niewspółmierne do ich słabo zaznaczającej się obecności w dwóch ważnych rejonach globu: Azji i Afryce, w których wpływy europejskich metropolii kolonialnych, zwłaszcza Francji i Wielkiej Brytanii, były ciągle decydujące. Dla amerykańskich biznesmenów było nieodgadnio- nym paradoksem, że wycieńczone przez wojnę państwa Europy zachodniej, które utraciły status kolonialnych potęg, ciągle do­minują w tych regionach zazdrośnie — a przy tym skutecznie — strzegąc swej dominacji przed zakusami nowobogackiego kapitału amerykańskiego. Ten ostatni szybko zrozumiał, że ów pozorny paradoks, jest efektem przewagi Europy w zakresie panowania kulturalnego poprzez dominację informacyjną w świecie i bogat­sze tradycje w utrzymywaniu duchowego przywództwa nad emancypującymi się — na razie tylko politycznie — narodami Azji i Afryki.

Witaj w serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych pomysłów na hobby które stanie się właśnie Twoją pasją! Zapraszam do czytania!