PROBLEM UŻYCIA

To, co bierze się zazwyczaj za naturalnie autentyczne jest najczęściej tylko wyborem rzeczywistości dokonywanym przez obsługującego kamerę, przy czym wybór ten jest jeszcze dodatkowo zabarwiony przez słowo komentujące obraz. Choć prawidła ludzkiej percepcji każą bardziej wierzyć obrazowi jako prostemu odwzorowaniu rzeczywistości, podczas gdy słowu każą przydawać więcej su­biektywizmu, to jednak trudno przyjąć tezę, że język deformuje rzeczywistość, a obraz jest od tego wolny. Po tym krótkim wstępie zatrzymajmy się dłużej nad proble­mem użycia obrazu i języka w komunikowaniu masowym mię­dzy narodami.

Witaj w serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych pomysłów na hobby które stanie się właśnie Twoją pasją! Zapraszam do czytania!