//////

POD ADRESEM AGENCJI

Posted by admin
Czerwiec 15th, 2008

Taką motywację wydobyć można z amerykańskiej krytyki pod adresem wielkich europej­skich agencji telegraficznych. Jeszcze na długo przed II wojną światową dyrektor Associated Press, K. Cooper, nie szczędził kry­tyki agencjom Reutera i Havasa oraz europejskim koncernom prasowym, za „utrwalanie podziąłu świata dokonanego w XIX w. przez kolonizatorów europejskich”. Zarzuty K. Coopera zmie­rzały do wykazania, że agencje i koncerny europejskie nie do­puszczają agencji innych krajów (chodziło o agencję amerykańską AP) do rozpowszechniania informacji za granicą, nadużywają swej przewagi do głoszenia wiadomości i opinii jednostronnych, dyskredytujących inne kraje oraz prezentowania korzystnych in­formacji jedynie o własnych krajach pozbawiając inne możliwości przedstawienia odmiennego sprawozdania z faktów i wydarzeń.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *