//////

IRONIA HISTORII

Posted by admin
Czerwiec 29th, 2008

Nie uszło uwadze kapitału amerykańskiego, że w okresie mię­dzywojennym Brytyjczycy i Francuzi kontrolowali światową sieć informacyjną (udawało im się to jeszcze do końca lat czterdzie­stych), co zabezpieczało przed próbą naruszenia monopolu infor­macyjnego przed zakusami z zewnątrz. Stany Zjednoczone zdały sobie sprawę, że jedynej szansy dla ekspansji swego kapitału na­leży upatrywać w opanowaniu światowego systemu dystrybucji informacji, czyli pozbawienia Francji i Wielkiej Brytanii mono­polu kontroli nad nim. Racje ekonomiczno-komercyjne nie wy­starczały, trzeba było znaleźć uzasadnienie moralne. Zakrawa na ironię historii, że Stany Zjednoczone — najgor­liwszy dziś rzecznik niczym nieskrępowanego przepływu infor­macji ponad granicami państw — wystąpiły pod adresem Francji i Wielkiej Brytanii z zarzutem nadużywania wolności informacji w imię swych egoistycznych celów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *