DZIĘKI WYSIŁKOM

Dzięki tym skoncentrowanym wysiłkom Stanom Zjednoczo­nym udało się w niedługim czasie osiągnąć hegemonistyczną po­zycję w dziedzinie światowego potencjału środków informacji i reklamy komercyjnej, co było i jest jednym z najważniejszych filarów ekspansji kapitału amerykańskiego w świecie. „Spraw­ność gospodarcza, mistrzowskie opanowanie techniki i siła woj­skowa tradycyjnie decydują o sile amerykańskiej gospodarki korporacyjnej. Obecnie coraz większe zaufanie pokłada się w opa­nowaniu komunikowania. Obfity strumień informacji produkowa­nych i popieranych przez amerykańskie towarzystwa za granicą jest potężnym wkładem do podtrzymania w kraju i rozprzestrze­niania w świecie systemu biznesu i jego wartości” pisze Schiller.

Witaj w serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych pomysłów na hobby które stanie się właśnie Twoją pasją! Zapraszam do czytania!